General meetings of shareholders

pawel-czerwinski-IS4WmHy0Krc-unsplash 2

2022

Extra General meetings of shareholders 2022-08-23

Kallelse till extra bolagsstämma 2022-08-23

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Anmälan och formulär för förhandsröstning extra bolagsstämma 2022-08-23

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 23 augusti 2022

General meetings of shareholders

Årsstämmoprotokoll 2022

Kommuniké från årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Fullmakt årsstämma 2022

Valberedningens arbete och motiverat yttrande 2022

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Årsredovisning 2021

Ersättningsrapport 2021

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap. 4 § avseende vinstutdelning för 2021

Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare

2021

Extra General meetings of shareholders 2021

Bolagsstämmoprotokoll 2021-10-26

Kommuniké från bolagsstämma 2021-10-26

Kallelse till extra bolagsstämma 26 oktober 2021

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande enligt 16 kap. ABL

Punkt 7 – Bilaga 1 – Värdering Skarpa

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande enligt 16 kap. ABL

Punkt 8 – Bilaga 1 – Värdering Skarpa

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 26 oktober 2021

General meetings of shareholders

Årsstämmoprotokoll 2021

Kommuniké från årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Anmälan och formulär för poströstning 2021

Fullmakt årsstämma 2021

Valberedningens arbete och motiverat yttrande 2021

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Årsredovisning 2020

Ersättningsrapport 2020

Förslag om vinstutdelning enligt 18 kap 3-4§ Aktiebolagslagen

Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare

2020

Extra General meetings of shareholders 2020-10-12

Bolagsstämmoprotokoll 2020-10-12

Kommuniké från bolagsstämma 2020-10-12

Kallelse till bolagsstämma 2020-10-12

Fullmakt extra bolagsstämma 2020-10-12

Valberedningens arbete och motiverande yttrande

General meetings of shareholders

Årsstämmoprotokoll 2020

Kommuniké från årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Fullmakt årsstämma 2020

Valberedningens arbete och motiverat yttrande 2020

Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare

2019

General meetings of shareholders

Årsstämmoprotokoll 2019

Kommuniké från årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Fullmakt årsstämma 2019

Valberedningens arbete och motiverat yttrande 2019

Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande lagstadgad hållbarhetsrapport

Förslag om vinstutdelning enligt 18 kap 3-4§ Aktiebolagslagen

2018

Extra General meetings of shareholders

Protokoll från extra bolagsstämma 26 juli 2018

Kallelse extra bolagsstämma 26 juli 2018

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 26 juli 2018

Valberedningens motiverade yttrande

Fusionsplan 4 juni 2018

Styrelsens för Poolias AB (publ) förslag till beslut om nyemission

-Bilaga 2 – Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning (13:6 aktiebolagslagen)

-Bilaga 3 – Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse

Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till incitamentsprogram 2018/19

-Bilaga 1 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

--Bilaga 1.1 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

--Bilaga 1.2 - Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia för räkenskapsåret 2017

--Bilaga 1.3 - Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning (14:8 aktiebolagslagen)

--Bilaga 1.4 - Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse

-Bilaga 2 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

Information till aktieägarna i Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

General meetings of shareholders

Årsstämma 2018: Protokoll

Årsstämma 2018: Kallelse

Årsstämma 2018: Valberedningens motiverade yttrande

Årsstämma 2018: Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämma 2018: Förslag om vinstutdelning enligt 18 kap 3-4§ Aktiebolagslagen

Årsstämma 2018: Årsredovisningen 2017

Årsstämma 2018: Revisors yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

2017

General meetings of shareholders

Årsstämma 2017: Protokoll

-Bilaga 1 (forts) - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2017

-Bilaga 1 – Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia för räkenskapsåret 2017

-Bilaga 2 (forts) - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2017

2016

General meetings of shareholders

Årsstämma 2016: Protokoll

-Bilaga 1 (forts) - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2016

-Bilaga 2 (forts) - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2016

2015

General meetings of shareholders

Årsstämma 2015: Protokoll

-Bilaga 1 - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2015

-Bilaga 2 - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2015

-Bilaga 3 - Revisorernas yttranden

2014

General meetings of shareholders

Årsstämma 2014: Protokoll

2013

General meetings of shareholders

Extra bolagsstämma 12 nov 2013: Protokoll

Extra bolagsstämma 23 aug 2013: Protokoll

Årsstämma 2013: Protokoll

2012

General meetings of shareholders

Årsstämma 2012: Protokoll

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies